pinterest

หาแรงบันดาลใจได้ง่ายๆ ด้วยpinterest                 สำหรับคนทำงานใช้สมอง บ่อยครั้งที่อาจจะเกิดภาวะ “ไอเดียตัน” คิดอะไรก็ไม่ออก จิบกาแฟก็แล้ว ออกไปสูดอากาศข้างนอกก็แล้ว ก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดี การหาในโลกไ…